معماری مدرن

DECORATION-CIVIL-ARCHITECT - معماری - عمران - دکوراسیون

دانشگاه هاروارد

دانشگاه هاروارد که دارای فضای جمعی نزدیک به هم(شبیه

بقچه) ویک اندازه که نور آن به صورت sky-lit  بدین معنی که از

 روشنایی طبیعی بهره می گیرد.      

 نوع حجم  در نظرگرفته توسط معمار که تاکید  به استفاده از نور  طبیعی  برای فضای کار دارد.

 

 فضای کار که به صورت  اتاقک های کوچک مخصوص هر دانشجو  پارتیشن شده  و فضای  خصوصی را  به وجود اورده ودر عین حال یک تعامل جمعی  و بصری را به همراه دارد . به عنوان مثال فردی که از پله ها حرکت می کند به راحتی می تواند دانشجویی را که در حال کار است ببیند.وجود نیم طبقه های مشرف نیز به  تعامل بصری بیشتر کمک می کند.

به مسیر پله توجه کنید که از قلب فضای کار دانشجو می گذرد وبه گنجه هایی می رساند که می تواند محل قرار دادن مجله یا روزنامه باشد.نکته قابل توجه تعاملی است که بین فضاها برقرار است   

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۸۸ساعت ۲۱:۴۰ بعد از ظهر  توسط Majid  |