معماری مدرن

DECORATION-CIVIL-ARCHITECT - معماری - عمران - دکوراسیون

تمرین شماره4 اسکیس و ترسیم فیگور:

تمرین شماره4 اسکیس  و ترسیم فیگور:

ابزار لازم :
1- پاستل سفید
2- مدادرنگی ( رنگ قرمز و رنگ مشکی)
3-ماژیک Touch: شماره 107 ،145 ، 14، 185
4-ماژیک Kure color : شماره 841 ،823 ، 821
5- روان نویس 0.3
نکته :
- استفاده از پاستل در تمرین مورد نظرو تمرین های مشابه به صورت محدود بوده و غالبا جهت نمایش پرتوهای نور و… به کار برده می شود.
- مدادرنگی مکمل بسیار مناسبی برای ماژیک محسوب می شود و بیشتر جهت ایجاد بافت و نمایش مصالح بر روی سطوح ماژیک استفاده می شود .
ابتدا با روان نویس کادرهایی با ابعاد تقریبی 15 در 3-5 سانتی متر ترسیم نمائید .
با ماژیک شماره 107 و با پهنای قلم ، خطوط عمودی و مورب را به گونه ای در سطح ترسیم نمائید که ابتدای سطح با تیرگی و پیوستگی بیشتر ترسیم گردد و در انتهای سطح، فاصله خطوط عمودی کاهش یابد و از ضخامت کمتر ماژیک استفاده شود. در این مرحله جهت تکمیل بافت ، خطوطی با ظرافت بیشتر با مدادرنگی اضافه می شود.
تحلیل تکنیک های استفاده شده در طرح زیر می تواند به درک بیشتر مطلب کمک نماید .
1- تکنیک تشریح شده ( ماژیک 107+ مدادرنگی قرمز )به وضوح در جداره های اثر دیده می شود . (به نسبت سطوح سفید و سطوح رنگ آمیزی شده وضخامت های متنوع قلم توجه نمائید.)
2- در بیان قسمتی از طرح که نیاز به تاکید بیشتری احساس می شد جهت شاخص سازی از ترکیب ماژیک شماره 14 و رنگ های قرمز و مشکی مدادرنگی استفاده شد .وسطوح به گونه ای یکنواخت راندو شد .( فواصل سفید حذف گردید.
3-از ترکیب رنگ های 821 و 145 و 185 جهت راندوی سطوح شفاف با تکنیک محوی استفاده شده است.
4- خطوط جسورانه و محکمی در انتهای کار به لبه های بخشی از حجم اضافه شده و بر تاکید بر اجزای موردنظر افزوده است .
5-و در انتها پرتوهای نور جهت جذاب تر و پویا تر نمودن فضا ، بوسیله پهنای پاستل اضافه شده اند.

تمرین شماره4 اسکیس

 

نمایش مقیاس فضا و حس های فضایی ، از فیگورهایی متناسب با عملکرد هر فضا بهره برده می شود. حضور فیگورها در فضا ، درک مخاطب از فضا ،به طور مثال درک مخاطب از نقاط ایستا و پویای طرح را بیشتر می نماید.
در ترسیم فیگور به 2 نکته ی مهم باید توجه نمود :
1- تناسبات و انتقال صحیح حالات و وضعیت قرارگیری اندام ها
2- تکنیک ترسیم و انتخاب ابزار مناسب و منطبق با سایر اجزای طرح
تصویر شماره 1 – تناسبات در فیگور
به چند نکته درمورد فیگور توجه نمائید :1- در کروکی ها و در ترسیماتی که در مدت زمان طولانی تری انجام می شوند ( در قیاس با ترسیم اسکیس ) ، فیگورها با جزئیات بیشتری نمایش داده می شوند .
2- فیگورهایی که در نما و مقطع و به طور مثال دردو مقیاس معمول 100/1 و 200/1 ترسیم می شوند فاقد جزئیات اند و صرفا با ترسیم چند خط کلیت فیگور ظاهر می گردد.
3- در پرسپکتیو ، بویژه پرسپکتیو دید پرنده ، مانند سایر اشیا و احجام که در این دید قرار می گیرند باید به کوتاه نمائی در ارتفاع ( قد ) توجه نمود .
4- گاه جهت ترسیم فیگور در پرسپکتیو ، صرفا از روان نویس استفاده شده و گاه بوسیله ی پهنای قلم ( ماژیک ، مداد یا کنته ) ، فیگورها با سرعت زیاد ترسیم می شوند .
5- می توان سطوح داخلی فیگورها را بی آنکه رنگی داشته باشد سفید باقی گذاشت تا با تضادی که نسبت به زمینه ایجاد می شود هم حجم و هم فیگورها فرصت بیشتری برای خودنمائی داشته باشند.
جهت درک بیشتر مطلب به راندوهای ارائه شده توجه نمائید .
در راندوی ذیل جهت ایجاد تضاد با زمینه برخی فیگورها
رنگ آمیزی شده و برخی دیگر سفید باقی گذاشته شده اند.
فیگور در دید ناظر ، ترسیم و راندو
- فیگورهای مطلوب جهت استفاده در نما و مقطع
- فیگور در دید پرنده – صفورا عبدی
تصویر شماره 1 – تناسبات در فیگور

 ترسیم فیگور

 


به چند نکته درمورد فیگور توجه نمائید :
1- در کروکی ها و در ترسیماتی که در مدت زمان طولانی تری انجام می شوند ( در قیاس با ترسیم اسکیس ) ، فیگورها با جزئیات بیشتری نمایش داده می شوند .
2- فیگورهایی که در نما و مقطع و به طور مثال دردو مقیاس معمول 100/1 و 200/1 ترسیم می شوند فاقد جزئیات اند و صرفا با ترسیم چند خط کلیت فیگور ظاهر می گردد.
3- در پرسپکتیو ، بویژه پرسپکتیو دید پرنده ، مانند سایر اشیا و احجام که در این دید قرار می گیرند باید به کوتاه نمائی در ارتفاع ( قد ) توجه نمود .
4- گاه جهت ترسیم فیگور در پرسپکتیو ، صرفا از روان نویس استفاده شده و گاه بوسیله ی پهنای قلم ( ماژیک ، مداد یا کنته ) ، فیگورها با سرعت زیاد ترسیم می شوند .
5- می توان سطوح داخلی فیگورها را بی آنکه رنگی داشته باشد سفید باقی گذاشت تا با تضادی که نسبت به زمینه ایجاد می شود هم حجم و هم فیگورها فرصت بیشتری برای خودنمائی داشته باشند.
جهت درک بیشتر مطلب به راندوهای ارائه شده توجه نمائید .
در راندوی ذیل جهت ایجاد تضاد با زمینه برخی فیگورها
رنگ آمیزی شده و برخی دیگر سفید باقی گذاشته شده اند.


- فیگورهای مطلوب جهت استفاده در نما و مقطع

 

 

فیگورهای مطلوب جهت استفاده در نما و مقطع

 

 

 

 

فیگورهای مطلوب جهت استفاده در نما و مقطع

مطالب بیشتر :


برچسب‌ها: اسکیس
+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت ۲۳:۲۶ بعد از ظهر  توسط Majid  |